Mužská vyšívaná košeľa "MARTIN"

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj a Liptovský kroj.

Kroj alebo ľudový odev označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana proti klimatickým zmenám.

Medzi vývojovo najstaršie časti mužského odevu patrí plátenná košeľa a gate, súkenné nohavice a rozličné druhy trojštvrťových a dlhých kabátov (kabanica, čuha, halena, širica, guba a pod.), z kožušín kožúšky, kožuchy, peleríny, čiapky, vyšívaná košeľa. V ženskom odeve plátenná spodnica (rubáš), oplecko (rukávce), košeľa, zástera (obruštek), sukňa, čepiec, vlnené zástery, súkenné trojštvrťové kabátiky (kabanica, čužka), kožúšky a kožuchy. Sem patrí aj obuv a účesy.

Na vznik a vývoj kroja vplývali najmä domáce suroviny, druh práce a zamestnania, spoločenská a triedna príslušnosť, náboženstvo a svetonázor, styk s cudzinou a s historickou módou vyšších spoločenských vrstiev. Okrem toho naň pôsobili i spoločenské funkcie – odlišoval sa odev pracovný, sviatočný, obradový i na iné príležitosti. Význam mali aj biologické znaky, príslušnosť k pohlaviu (muži, ženy), vek (deti, mládež, dospelí), stav a zadelenie do rodiny (slobodní, vydaté, ženatí, vdovy). Spojitosť viacerých faktorov vplývala aj na postupné utváranie krajových charakteristík kroja.

Slovenský kroj a krížiková výšivka

Materiál na zhotovenie kroja určovali prírodné podmienky a potreby. Spracúvali sa kože a kožušiny; z ľanu, konopí a z ovčej vlny sa dorábala priadza, z ktorej sa tkali alebo plietli textílie. Najstaršie dokumenty (9. – 11. stor.) o využití a spracúvaní týchto a iných surovín (kov, drevo) na odev, ako aj predstavy o jeho formách nám poskytujú archeologické, historické, jazykové a iné pramene. Odev obyvateľstva zostal nositeľom istých archaických foriem, ktoré sa v priebehu stáročí takmer nemenili.

Slovenské kroje sú dôkazom diferenciácie a drobenia predtým väčších regiónov na menšie podregióny, resp. ich varianty a podvarianty. Nositeľom týchto krajových alebo lokálnych špecifík je popri iných výzdobných prvkoch výšivka, jej techniky, ornamentika, farebnosť, kompozícia, krížiková výšivka ľudová košeľa.

Na prelome 19. a 20. stor. mal slovenský kroj okolo 60 variantov a podvariantov. Líšili sa podľa množstva dekoratívnych prvkov, ktoré sa umiestňovali na mužskom i ženskom kroji, a to vo výšivke (vyšívaná košeľa), v tkanivách, čipkách, šnurovaní a pod., v ich technikách, ornamentike, farebnosti.

Meniace sa hospodárske, spoločenské a politické podmienky v 20. stor., no najmä obidve svetové vojny a ich dôsledky urýchlili postupný prechod od tradičného kroja k mestskému odevu, ktorý v polovici 20. stor. prenikol do všetkých oblastí Slovenska. Dnes je mestský odev prevládajúcim typom oblečenia aj na dedinách.

CENA: od 30 €
E-shop NAOZAJ.EU Tento výrobok si môžete objednať tu: (klik)
 
Pri objednávaní v eshope sami rozhodujete o rozsahu zdobenia a ľahko dokážete ovplyviť výslednú cenu.
Dátum dodania  závisí od aktuálnych možností výrobcu. Je vhodné si termín popredu telefonicky dohodnúť.

 

Vyšívaná ľudová košeľa MARTIN - vyšívanie krížikom Vyšívaná ľudová košeľa MARTIN - vzorka na krku Vyšívaná ľudová košeľa MARTIN - výšivka na hrudi Vyšívaná ľudová košeľa MARTIN - vyšívka pod krkom Vyšívaná ľudová košeľa MARTIN - červená krížiková výšivka
 
Vyšívaná krojová košeľa MARTIN - farebná kombinácia výšivky: modrá, červená Vyšívaná krojová košeľa MARTIN - farebná kombinácia výšivky: červená, oranžová Vyšívaná krojová košeľa MARTIN - farebná kombinácia výšivky: modrá, bledomodrá Vyšívaná krojová košeľa MARTIN - farebná kombinácia výšivky: zelená, tmavozelená Vyšívaná krojová košeľa MARTIN - farebná kombinácia výšivky: červená, tmavočervená

 

Vaša farebná varianta výšivky

Vami požadovanú farebnú variantu môžete zadať pri vytváraní objednávky v E-shop NAOZAJ.EU.

Farebná kombinácia "A"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - modrá tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená tmavá - modrá tmavá
Farebná kombinácia "B"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - modrá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená svetlá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "C"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená svetlá - oranžová
Farebná kombinácia "D"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "E"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - hnedá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: čierna - hnedá svetlá (bronz)
Farebná kombinácia "F"
 
1.farba - hnedá svetlá
 
2.farba - hnedá tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: hnedá svetlá (bronz) - hnedá tmavá (meď)
Farebná kombinácia "G"
 
1.farba - modrá svetlá
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá svetlá - čierna
Farebná kombinácia "H"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "I"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "J"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "K"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - zelená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - zelená svetlá
Farebná kombinácia "L"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - červená tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: oranžová - červená tmavá
Farebná kombinácia "M"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: oranžová - čierna
Farebná kombinácia "N"
 
1.farba - zelená svetlá
 
2.farba - zelená tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: zelená svetlá - zelená tmavá
Vaša vlastná farebná kombinácia.

Máte možnosť voľby vlastnej kombinácie farieb výšivky. Stačí ju pri dokončovaní objednávky napísať do "Komentára k objednávke".

Príklad textu správy:
košeľa MARTIN,
prvá farba: červená-tmavá,
druhá farba: modrá-svetlá.

Pri popise vlastnej kombinácie je nutné dodržať správne poradie farieb - pomôžu Vám obrázky ponúkaných kombinácii (viď vyššie).

Dostupné farby
 
žltá
 
oranžová
 
červená svetlá
 
červená tmavá
 
hnedá tmavá (meď)
 
hnedá svetlá (bronz)
 
zelená svetlá
 
zelená tmavá
 
modrá svetlá
 
modrá tmavá
 
sivá
 
čierna

 

Ľudová košeľa "MARTIN" je zdobená krížikovou výšivkou.

Podkladom pre vyhotovenie vzorky je Vzorkovnica ľudovej výšivky - Alžbeta Lechnerová (autor publikácie).

Výšivka je strojová, s použitím vlastných stehov so snahou o napodobenie ručného vyšívania. Aj preto je na nerozoznanie od ručnej výšivky. Základným materiálom je bavlnené plátno.

 

Košeľu ušijeme na mieru Vašej postavy - bez potreby návštevy krajčírky. Dodáme ju zásielkovou službou.

K výrobe potrebujeme poznať krajčírske miery postavy. Môžete nám ich poslať cez tento formulár: (klik)

KRAJČÍRSKE MIERY pre ušitie košele

 

Vyšívaná pánska ľudová košeľa MARTIN s krížikovou výšivkou
Mužská vyšívaná košeľa MARTIN s krížikovou výšivkou Košele
Vyberte si z menu..