logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Zásady ochrany osobných údajov

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov.

1, Kontaktné informácie prevádzkovateľa webovej lokality www.kroj.sk
Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú vaše osobné údaje je:
 • Obchodné meno firmy: Iveta Stráňavská
 • Miesto podnikania: Okružná 150/28, Čadca 02204
 • IČO : 46422617
 • DIČ : 1021152935
 • Registrácia: Okresný úrad Čadca,
 • Číslo živnostenského registra: 520-23888
 • Štatutárny orgán: Iveta Stráňavská
 • telefón: +421 909104951
 • e-mail: slovensky@kroj.sk
 • Adresa: Okružná 150/28,
 • Obec: Čadca 02204
 • Štát: Slovensko
2, Účel použitia osobných údajov

Ak nám zákazník na stránke www.kroj.sk poskytuje osobné údaje, sú použité iba pre:

 • odoslanie kontaktného formulára - slúži na vzájomnú komunikáciu a zodpovedanie otázok zákazníka, súvisiacich s poskytovaním našich služieb,

Vo vyššie uvedených formulároch sú odosielané tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko ( alebo len neformálna prezývka ),
 • kontaktný e-mail,
 • kontaktné telefónne číslo.

Osobné údaje zákazníka spracúvame len počas trvania ich účelu, na ktorý nám zákazník svoje osobné údaje poskytol a nie sú poskytované tretej strane, len ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, reklamačného konania, alebo ak zákazník na iný účel udelil svoj výslovný súhlas. Tieto údaje nie sú archivované v elektronickej forme (na webových serveroch a ani v lokálnom počítači).

V papierovej forme sú archivované len tie osobné údaje, ktoré súvisia s plnením kúpnej zmluvy (faktúra, dodací list) a to len po dobu, ktorá vyplýva z platných právnych ustanovení (Zákon o účtovníctve, o DPH, o archívoch a registratúrach...).


3, Nesúhlas s použitím osobných údajov a ich vymazanie.

Zákazník má možnosť a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s aktuálne spracovávanými údajmi s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už zrealizované spracúvanie údajov (v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami), vykonané na základe súhlasu zákazníka ešte pred odvolaním súhlasu.

Uložené osobné údaje budú kompletne vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať a spracúvané údaje už nie sú naďalej potrebné na dosiahnutie vzájomne dohodnutého a potvrdeného účelu, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Osobné údaje zákazníka elektronicky neevidujeme. Po vykonaní a splnení dohodnutých podmienok uzavretej kúpnej zmluvy zo strany oboch zmluvných subjektov osobné údaje zákazníka bezpečne odstraňujeme, alebo len archivujeme v papierovej forme v nevyhnutnom rozsahu, ktorý vyplýva z platných právnych ustanovení (Zákon o účtovníctve, o DPH, o archívoch a registratúrach...)


4, Zber štatistických údajov o návštevnosti webovej lokality

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý používame na vyhodnocovanie návštevnosti tejto webovej lokality. Je to jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj, ktorý nám pomáha štatisticky vyhodnocovať, ako používatelia komunikujú s obsahom týchto webových stránok. Používateľ naviguje (preklikáva) medzi webovými stránkami a služba Google Analytics poskytuje pre vlastníka webovej lokality (pre nás) výstupy - informácie o konkrétnej stránke, ktorú používatelia prezerjú (napríklad adresu URL stránky). Na zber štatistických údajov služba Google Analytics používa súbory cookie HTTP, ktoré si "pamätajú", aké interakcie užívateľ urobil na prechádzaných webových stránkach.

Povolenie, alebo zakázanie zberu údajov o vašej návštevnosti a o vašom pohybe na stránkach lokality www.kroj.sk sú plne vo vašej kompetencii.

Personalizácia sa vykonáva v nastavení vášho internetového prehliadača ktorým pristupujete na webové stránky (vo vašom počítači, mobilnom zariadení). Nastavením svojho internetového prehliadača máte možnosť zakázať používanie cookies pre všetky webové stránky, alebo aj určiť, ktorým vybraným stránkam umožníte ukladanie cookies do vášho internetového prehliadača. Detailné informácie si môžete prečítať na oficiálnych stránkach Google o  súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.