logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Mužské krojové nohavice, chološne

Ľudové folklórne nohavice ku Slovenskému kroju.
Tradičný folklórny odev.

Bača a pastier oviec v kroji