logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Slovenské kroje, história aj súčasnosť

JURO JÁNOŠÍK
očami našich predkov

...čo vo filme nebolo... Článok z roku 1928 v časopise ŽIVENA opisuje Jánošíka vo svetle vtedy dostupných dokumentov. Zaujímavé tvrdenie o udelení milosti a prvom väznení v Malohonte (z ktorého sa dostal).....

...... 📃 👀 ......

Bavlna, ľan či konope ?

To je otázka, ktorú si oprávnene často položia nadšenci folklóru pred výrobou alebo nákupom krojových košieľ a rukávcov.
Odpoveď získame okamžite, ak si položíme inú otázku: "Na aký účel bude slúžiť môj nový kroj?".....

...... 📃 👀 ......

BLANCIAR-spinka

Staré typy košeľových súčastí ľudového odevu z rovných kusov plátna sa nezapínali na gombičky. V mnohých krajoch sa tieto súčasti odevov zapínali pri krku alebo na hrudi zvláštnou sponou, ktorá sa v odbornej literatúre uvádza pod názvom „spinka".....

...... 📃 👀 ......

Tvorivosti našich predkov

Slovensko je nevyčerpateľnou studnicou folklórneho bohatstva ako prejavu jedinečnosti, umeleckého cítenia a svojského nazerania na život.
Jednou z najvýraznejších súčastí ľudovej kultúry u nás je kroj.....


...... 📃 👀 ......

Vplyv ľudového odevu

Aká je dnes situácia na Slovensku? Nosíme aj my "národný kroj"? V širšom slova zmysle ide o národný reprezentačný odev, ktorý je zvykom nosiť počas slávnostných príležitostí, zahraničných návštev, čím prezentujeme tradície našej odevnej kultúry.....

...... 📃 👀 ......

Likvidácia ľudového
umeleckého priemyslu

Detva - sídlo ústrednej obchodnej správy ľudového umeleckého priemyslu na Slovensku... Článok v NÁRODNOM DENNÍKU z roku 1924 sa zaoberá NEčinnosťou vtedajšej vlády pri podpore ľudovej priemyselnej výroby...

...... 📃 👀 ......

Kroj - vývoj na Slovensku.

Ľudový kroj možno označiť ako tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych, alebo lokálnych spoločenstiev. Na Slovensku ide najmä o odev vidieckeho obyvateľstva, ktoré bolo späté s poľnohospodárskym spôsobom života.....

...... 📃 👀 ......

Odevné súčasti kroja

Súčasti krojov u mužov i žien sú výsledkom zložitého vývoja. Prežívajú tu pôvodné archaické slovanské súčasti popri novších a prevzatých z iných spoločenských vrstiev (šľachta, vojsko, mešťania) i cudzích etník (nemecká, valašská kolonizácia, Turci, Maďari).....

...... 📃 👀 ......

Kysucký kroj

Ľudový odev odrážal zlé hospodárske pomery. Ešte v prvej polovici nášho storočia časté odchody mužov za prácou do celého sveta urýchlili zánik mužského kroja. Ženy ostávali doma a zastávali ťažkú mužskú robotu. Preto na odeve nenájdeme náročnú výzdobu.....

...... 📃 👀 ......

Oravský kroj

Odhliadnuc od goralskej oblasti, odev hornej i dolnej Oravy nemal v porovnaní s odevmi iných krajov Slovenska toľko variantov. Príčinou mohla byť migrácia obyvateľstva v rámci panstva a župy a neskôr i mimo nej. Nevyvinula sa bohatšia výzdoba odevu.....

...... 📃 👀 ......

Liptovský kroj

Osídlenie bolo V minulosti ovplyvnené viacerými kolonizačnými vlnami (nemeckí baníci, valašskou kolonizácia, Rusíni a Gorali), ktoré tak ako zamestnanie (pltníctvo, drevorubačstvo, roľníctvo), zanechali stopy aj na charaktere ľudového odevu.....

...... 📃 👀 ......

Piešťanský kroj

Obce ležiace v údolí Váhu od Nového Mesta nad Váhom po Piešťany mali spoločný odev, známy pod názvom "píešťanský", hoci v samých Piešťanoch sa už koncom 19. stor. nenosil. Asi v tom čase sa tam udomácnili nové techniky vyšívania.....

...... 📃 👀 ......

Trnavský kroj

Trnavský kroj sa od polovice 19. po prvú tretinu 20. storočia stráca a ostáva iba príležitostným krojom na rôzne oslavy. Bol jedným z najdekoratívnejších slovenských krojov. Vynikla najmä výšivka - rôzne náročné techniky, ako napr. dierkované vyšívanie.....

...... 📃 👀 ......

Kroj Tekovskej župy

Tekovský komitát vznikol v ll. storočí. V druhom desaťročí sa komitát zmenil na zemiansku stolicu. Juhovýchodná časť Tekova patrila do 13. storočia k Ostrihomskej stolici, severná časť do l4. storočia k Zvolenskej župe. Centrum mala župa na Tekovskom hrade.....

...... 📃 👀 ......

Klobúk aj ako ozdoba

Klobúk bol neodmysliteľnou súčasťou mužského odevu na Slovensku. Táto plstená pokrývka hlavy, vyformovaná do rozličných tvarových variantov a veľkostí, doplnená ozdobami podľa zaužívaných zvyklostí, patrila k mužovi od dospievania až po hrob.....

...... 📃 👀 ......

Zápästky

Zápästky tvorili v oblasti východného Gemera neodmysliteľnú súčasť mužského ľudového odevu. Vlnené chránidlá ohrievajúce zápästia mali okrem praktického využitia (hriať zápästie, stiahnuť široký rukáv, posilniť zápästie) aj ozdobnú funkciu.....

...... 📃 👀 ......

Kacabajky, kordulky

Takto nazývané modifikácie kabátikov a blúzok sa pod vplyvom módy začleňovali do ľudového ženského vrchného odevu remeselníckych a roľníckych vrstiev mesta Skalice, ako centra hraničného záhorského regiónu s Moravou a Rakúskom.....

...... 📃 👀 ......

Techniky vyšívania

V slovenskom ľudovom výšivkárstve rozoznávame zhruba štyri techniky vyšívania:
- retiazkové vyšívanie,
- vyšívanie podľa „ predkreslenia,
- vyšívanie podľa počítaných nití,
- našívané vyšívanie.....

...... 📃 👀 ......