logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Blanciare - spinky ku kroju

Mosadzné blanciare ku Slovenskému kroju.
Tradičný ľudový šperk.

Blanciar z mosadze

Najznámejšie sú „spinky" z mosadzného plechu. Sú väčšie ako odlievané. Časť s otvorom srdcovitého tvaru býva plasticky vytepávaná, povrch pokrýva razený a rytý ornament so solárnymi a inými znakmi a náboženskými symbolmi. Vrchol neraz vybieha do plochého krížika, spodný koniec je vždy trojlaločne rozšírený. Výrazné výbežky vytvárajú polgule na širokých kŕčikoch, vejáriky, niekedy aj zobákovité útvary. Mimoriadne honosné kusy zdobili prívesky.

Medzi kruhovými a srdcovitými sponami majú svoje miesto severoslovenské spony tvarovo príbuzné opísaným plechovým sponám, ale s kruhovými otvormi bez plastickej výzdoby. Ľudoví výrobcovia ich zhotovovali z pevného pakfónového plechu a na vrcholných hranách mávali takisto výbežky.

Blanciar - história a súčasnosť

Mužské kruhové spony vyrábané z mosadze alebo z medi, trocha vypuklé a s razeným ornamentom, sa zachovali z podtatranskej oblasti. Do okolia Čadce prenikali strieborné filigránové spony toho istého tvaru, aké boli bežné aj v Sliezsku. Dodnes sa v múzeách zachovalo viac kusov druhého typu prstencových spôn s otvorom v tvare srdca. Sú to vždy ploché terčíky približne deltoidného tvaru s mnohými variantmi.

Najstaršie sa odlievali z mosadze a rozptýlene ich nachádzame takmer na celom Slovensku. Plochý povrch je razený a rytý a v hornej polovici má ozdobné otvory. Podaktoré majú pri dolnom okraji niekoľko príveskov. Výnimočne sa vyskytovali aj liate spony s reliéfnym dekórom.

Porovnanie veľkosti blanciarov