logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Červený živôtik

História krojov na Slovensku - šitie krojov

To, čo sa nám zachovalo z tradičného oblečenia do súčasného obdobia, je výsledkom dlhodobého vývoja.

Pôvodný odev plnil len ochrannú funkciu. V priebehu stáročí sa menil v závislosti od charakteru zamestnania, spôsobu života a estetického cítenia ľudí.

Ľudové oblečenie bolo časom doplnené o príležitostné odevy - sviatočné a obradové.

Od konca 17. storočia sa pri zdobení začala používať aj výšivka. Rozvojom priemyslu a obchodu sa v 18. storočí zvýšila dostupnosť farebných vyšivacích nití - bavlnených, ale aj hodvábnych.

Územné členenie a ľudový kroj.

Územím Slovenska prechádza rozhranie dvoch kultúrnych oblastí Európy - nížinnej Panónskej panvy a horskej oblasti Karpát. Preto sa základné typy slovenského ľudového odevu v posledných dvoch storočiach sformovali do charakteristických celkov - nížinnej a horskej oblasti.

Medzi oboma oblasťami neexistuje jednoznačná hranica. Nížinnú oblasť spája široké pásmo prechodných foriem kultúry juhovýchodnej Moravy, východného Rakúska, Maďarska, bývalej severnej Juhoslávie a západného Rumunska. Horskú oblasť spája Slovensko s odevom severovýchodnej Moravy, južného Poľska, západnej Ukrajiny a severného a východného Rumunska. V celom komplexe do popredia vystupujú spoločné karpatské prvky.

Sviatočný kroj.

Kroje ( tak ako ich poznáme dnes) možno prirovnať k sviatočným ľudovým odevom z 19. storočia. Skladajú sa z rovnakých odevných súčastí ako pracovné odevy, ale sú obohatené rôznymi doplnkami a zdobením.

Národný odev a národný kroj.

Termíny "národný odev a národný kroj" sa pre ľudové oblečenie vo funkcii scénického odevu začali používať až koncom 19. storočia. Krátko po 2.svetovej vojne vznikla potreba ušiť odevy pre ľudové umelecké kolektívy a folklórne súbory ( v snahe o zachovanie kultúrnych tradícií ) . Garantom mapovania ľudových odevov na Slovensku bol Etnografický ústav Slovenského národného múzea a výrobcom krojov sa stal ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby). Vznikali celé kolekcie odevov určené pre javiskové scénické predstavenia, ktoré prevzali názov "ľudový kroj".

Súčasti Slovenských krojov - šitie krojov

čepiec , kápku,
slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes,
svadobná parta ,
krojová parta ,
oplecko, opliecko ( rukávce ),
lajblík ,
krodel - šatka ,
košeľa, zástera ( obruštek ),
plátenná spodnica ( rubáš ),
krojová sukňa , fjertoch, fortuch,
vlnené zástery ,
súkenné trojštvrťové kabátiky ( kabanica, čužka ),
kožušiny : kožúšky , kožuchy , peleríny , čiapky,
krojové krpce ,
súkenné kapce,
krojové čižmy,
Slovenský kroj,
Slovenské kroje.

Kysucký lajblík Ženský kroj
5.0  ➤ Spolu od 151 ľudí
Kysucká lajblík Ľudová Kysucká vesta Kysucký prusliak Lajblík s uškami
Kroje Slovenska - šitie krojov.

Záhorácky kroj ,
Kysucký kroj na predaj,
Ponitrie ,
Tekovský kroj ,
Myjavský kroj ,
Oravský kroj na predaj,
Kroje Turiec ,

CENA: 64 €
e-shop
www.naozaj.eu

Lajblík je možné objednať len cez e-shop pri súčastnom zaslaní mier postavy. Je nutná aj osobná návšteva v našej výrobnej prevádzke.

Produkt je vyrábaný na mieru postavy. Miery zadáte v objednávke eshop.
Dátum dodania závisí od aktuálnych možností výrobcu.
Je vhodné si termín telefonicky ovetiť.

Tento typ živôtika (lajblíka) bol rozšírený hlavne v Trenčianskej župe.

Má špecifické zakončenie spodného okraja "uškami", ktoré zvýrazňujú pôvab ženskej postavy.

Veľmi príbuzné zdobenie je používané aj v Šarišskej župe a rozšírené je po celom severe Slovenska.

Lajblík ušijeme na mieru postavy, je však potrebná jedna návšteva u krajčírky - po ušití lajblíka "do skúšky".

Je to je jediný krojový prvok, ktorý treba domerať priamo na postave budúcej nositeľky.

Všetky ostatné krojové súčasti je možné ušiť bez potreby osobnej návštevy u krajčírky.

Lajblík živôtik ženský kroj Kysuce
Ženský lajblík - živôtik
Slovenské kroje podľa krajov. Krajové názvy pre túto súčasť odevu:
 • Bratislavská župa : lajblík, prucel, pruclek
 • Nitrianska župa : lajblík, prucel, pruclek, brucel, kabátik
 • Trenčianska župa : lajblík
 • Tekovská župa : pruslík, bruslík
 • Hontianska župa : prusľak
 • Novohradská župa : ľajbik
 • Zvolenská župa : brusľak
 • Turčianska župa : lajblík
 • Oravská župa : bruslík, brusliak, lajbrík, gorzet,
 • Liptovská župa : živôtik
 • Gemerská župa : brusľak
 • Spišská župa : lajblik, ľajblik, vist
 • Šarišská župa : lajblik, ľajblik, vist
 • Abovská župa : lajblik, ľajblik, vist
 • Zemplínska župa : deregaľ