logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Mosadzná ľudová pracka GAŠPAREC

Ľudový šperk tvoril od dávnych čias významnú súčasť slovenskej ľudovej kultúry, najmä tradičného ľudového odevu. Vyvíjal sa po dlhé stáročia čiastočne úplne samostatne, čiastočne v nadväznosti na slohovú zlatnícku tvorbu. Nemal veľkú hmotnú cenu a bol vždy veľmi skromný, vynikal však vysokými estetickými hodnotami.

Mosadzná pracka - spona ľudového šperku

Slovenský ľudový šperk dosiahol vysokú umeleckú a remeselnú úroveň v dvoch smeroch: jedným z nich bolo neremeselné ľudové šperkárstvo. Ľudoví samoukovia a drobní dedinskí remeselníci spracovávali na ozdoby zväčša farebné kovy, najčastejšie mosadz. Neskôr používali aj pakfón a hliník a v niektorých krajoch aj perleť, kožu, sklo a iné prírodné materiály. Pracovali jednoduchými technikami a v ich ornamentike boli prvky, ktoré sa dajú sledovať po tvarovej a symbolickej stránke hlboko do minulosti. Druhý smer tvorilo remeselné zlatníctvo a strieborníctvo.

Technika výroby ľudových šperkov

Výrobky určené na ľudový odev vychádzajú technicky aj tvarovo zo slohového šperku 17.-19. storočia, ktorý tvorcovia niekedy reprodukujú bez zmeny, inokedy ho zasa obmieňajú pre potreby miestneho kroja. Ako krojový aj osobný šperk dodávali zlatníci výrobky liate a filigránové a ich napodobeniny z lacnejších materiálov. Zároveň s nimi vyrábali cinári kópie strieborných výrobkov.

Na konci 19. a v 20. storočí si našli cestu na ľudový odev aj výrobky tovární a dielní na lacnú bižutériu. Mosadzná pracka alebo spona sleduje vývoj ľudového šperku od 18. storočia podnes, jeho produkciu z technického i ekonomického hľadiska a jeho miesto v hmotnej a duchovnej kultúre ľudu v minulosti a súčasnosti. Pritom sa veľký dôraz kladie na umeleckú stránku ľudového šperku zachytenú v bohatej fotografickej dokumentácii.

Ľudová mosadzná spona GAŠPAREC
5.0  ➤ Spolu od 20 ľudí
Opasková spona GAŠPAREC Pracka GAŠPAREC - rozmerové parametre spony Mosadzná spona na kožené folklórne výrobky Mosadzné pracky spony prievlače a puklice
CENA: 34 €
e-shop
www.naozaj.eu

Pracka je štandardne dostupná len v obmedzenom množstve. Pri väčšom odbere je vhodné vopred dohodnúť termín dodania.
Kontakt na výrobcu: 0909 104 952

Folklórna pracka "GAŠPAREC" sa používa ako spona na zapínanie krojových kožených tašiek a krojové opasky.

Je vyrobená z mosadzného plechu hrubého 1,6mm. Vnútorný otvor pre kožený pásik je široký 50mm na prevlečenie päťcentimetrového koženého pásu.

Zdobenie ľudovej opaskovej pracky je prevedené rytím, gravírovaním a záverečným leštením do zrkadlového lesku.

Ľudový motív zdobenia a základný tvar pracky je prevzatý z existujúcich výstavných exemplárov.

Veľkosť, tvar a ľudové motívy zdobenia tejto pracky vychádzajú z muzeálneho objektu HISTORICKÉHO MÚZEA (národopisná sekcia Praha, inventárne číslo 38078).

Historický artefakt je datovaný na roky 1890-1910, severné slovensko, neznámy ľudový výrobca.

Porovnanie historického artefaktu mosadznej spony GAŠPAREC - spona na remene tašiek a folklórne výrobky z kože

Môžete si porovnať pôvodnú pracku s jej replikou. Fotografia muzeálneho objektu je z knihy "Ľudové umenie na Slovensku - ŠPERK", autor Helena Johnová (vydavateľstvo TATRAN, rok 1986).

Parametre produktu
  • Základný materiál: mosadzný plech CuZn37 - hrúbka 1,6mm
  • Zdobenie výrobku: gravírovanie, rytie, vybíjanie, leštenie...