logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Mužská krojová košeľa GEJZA

Vyšívacie stehy a techniky.

Ďalšie stehy vyšívané podľa počítaných nití, a to predný, zadný, stonkový, mešterka, formovací steh, krivinka, krokvička, pokladáme za doplnkové ozdobné techniky. Vyšivajú sa v tvare liniek, drobných prvkov, motívčekov a pásikov a do pĺňajú a dotvárajú omamentálne kompozície. Predný a zadný steh patria k najjednoduchším základným technikám.

Vyšívali sa buď do tvaru liniek, alebo sa nimi vytvárali dopĺňajúce motívy, ako vetvičky, stromčeky, baranie rožky, hviezdičky, kurie ritky, žabie očká a pod. Stonkovým stehom sa vyšívali rovné linky. Väčší význam a širšie uplatnenie získal vo výšivke podľa predkresleného vzoru. Mešterkou sa začist'ovali a ukončovali okraje textílií, spevňovali a lemovali sa ňou pásy výšivky vyšívanej vo vytiahnutých nitiach (ažúrka, hrachovinka alebo výrez).

Formovacím stehom sa dopĺňala hladkovaná a výrezová technika. Vyšíval sa v dvoch až troch súbežných linkách, pričom delil, prípadne kontúroval motívy. Krokvička a krivínka V tvare liniek lemovali kompozíciu. Krivinkou sa vytvárali aj drobné kvietky, vetvičky a stromčeky.

Mešterka.

Šije sa sprava doľava bez vytiahnutia nití alebo vo dvoch súbežne vytiahnutých nitiach. Nite sa naberajú ihlou a obtáčajú zadným stehom striedavo raz na hornej a raz na dolnej linke. Keď sa prechádza z dolnej linky na hornú, ihla sa vypichuje vodorovne nahor, keď sa prechádza z hornej na dolnú, vypichuje sa krížom sprava naľavo.

Formovanie.

Stehy formovania sú podobné zadným stehom. Šijú sa vo dvoch, troch alebo štyroch súbežných linkách v šikmom smere tak, že sa šije steh prvého až štvrtého riadka za sebou. Stehy sa ukladajú uhlopriečne cez dve alebo tri nite plátna.

Predný steh.

Šije sa sprava doľava. Ihla sa vpichuje a vypichuje v pravidelných vzdialenostiach podľa počítania nití alebo podľa odhadu.

Zadný steh.

Šije sa smerom sprava doľava. Ihlou sa naberá rovnaký počet nití tkaniny dozadu i dopredu tak, že sa naberú najprv zadné nite a ihla sa vypichne vpredu po odrátaní rovnakého počtu nití. Rovnakým spôsobom sa pomocou zadného stehu vytvárajú ozdobné prvky, napr. žabie očká, baranie rožky.

Stonkový steh.

Stonkovým stehom sa vyšívajú ozdobné linky buď podľa počítania nití, alebo podľa predkreslenía. Šije sa zľava doprava. Ihlou sa naberá vždy rovnaký počet nití, alebo sa vypichuje odhadom v rovnakej vzdialenosti tesne pri predchádzajúcom stehu nad alebo pod položenou niťou z ihly.

Krívinka.

Šije sa v rovnej linke sprava doľava. Prvý steh sa položí v šíkmom smere zhora nadol, zľava doprava. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava doľava dvojnásobný počet nití. Ďalej sa postupuje opačne tak, že sa niť vedie nahor smerom zľava doprava a opäť sa vypichne vo vodorovnom smere.

Krokvička.

Šije sa podľa počítania nití vodorovným smerom zľava doprava. Stehy sa kladú krížom cez seba, pričom sa raz jeden a raz druhý steh o polovicu nití posúva smerom do prava. Na ihlu sa preto naberá pámy počet nití.

Gemer - Novohradský kroj

Variant stredoslovenského typu ľudového odevu novohradského. Koncom 19. storočia nosievali v Polichne len kroj. Najprv ho začali opúšťať muži (chlapi), najdlhšie ho udržiavali ženy, najmä pri slávnostných príležitostiach. Je podobný kroju z Ábelovej, Madačky, Nedelišťa a z Dolného a Horného Tisovníka Gemer.

Ženský kroj

Rozlišoval sa podľa toho, či išlo o dievča alebo bezdetnú nevestu, alebo o nevestu s deťmi, či o vdovu, alebo už o staršiu ženu (podľa toho sa nosili aj účesy). Ženský kroj v Polichne má veľa čiastok.

Na hlavu si ženy dávali podľa stavu a okolností buď ručník, buď bohato vyšívané a perličkami zdobené čepce, buď honosnú partu, buď kytu a veľmi často chodievali prostovlasé s vlasmi zapletenými do vrkoča. Na hrdle nosili dievčatá niekoľko radov „perlov“. Okolo hrdla popod prsia na chrbát si viazali plátennú trojuholníkovú kosičku.

Oplecká a vyšívané košele nosievali širokorukávové, bohato vyšívané. Bohato boli zdobené aj brusliaky (lajblíky), na ktoré si prišívali a kadejako formovali užšie i širšie stužky, šnúry a rozličné perlové či bliaškové ozdôbky. Miesto kabátov nosili voľakedy mentieky, alebo biele ovčie kožúšky zdobené ornamentami z červených remienkov a farebných vlnených (harasových) nití.

Až novšie nosievali kabáty z čierného zamatu, kangáru či kašmíru. Sukieň či gecel nosili viac. Sukňou menovali ženy tú, ktorá mala „rázporok“ na predku. Spodnú volali rubáš alebo podolok, bývala z hrubšieho konopného plátna a kratšia ako ostatné.

Nosili ju zavesené na tračkoch. Farba sukní sa menila podľa toho, či išlo o dievča alebo o mladú alebo staršiu ženu. Vrchná sukňa bývala husto pozberkaná a veľmi bohato vyšívaná i zdobená prišitými ozdobami. V bohatých výšivkách prevládajú odtiene žltej a čerenej farby, kombinované s farbou modrou, zelenou, fialovou a čiernou. V dávnejších časoch vyšívali skoro len krížikom, čo dalo viac roboty ako novší háčikový spôsob. Na kroje väčšinou potrebovali doma vyrobené látky - plátno a súkno, krížiková výšivka.

K sviatočnej vrchnej sukni bezpedmienečne patrila aj šata, rovnako hýriaca rozličnými okrasami, vyšívaná košeľa. Šata zakrýva prednú časť sukne. Na šate bývala zásterka „poľka“ tiež bohato zdobená. Prevládali na nej modrá, zelená, fialová a pomarančová farba.

K ženskému kroju patrila i plachtička (plachôtka), ktorú si brávali, keď išli preč z domu. Mala chrániť i pred nepohodou. Na všedný deň bola biela, bez ozdoby, no sviatočná mala v prostriedku všitú čipku. Na nohy si obúvali čižmy, ktoré si veľmi šanovali, alebo kapce či kapcáky, ale najčastejšie chodievali bosé.

Mužský (chlapský kroj)

Skladal sa z malého vybíjaného klobúčika (v zime baranice), vyšívaná košeľa, z čiernej súkennej kabanice na švíkoch zdobenej červeno, z náhrdelného ručníka (často kožušinového), z kožúška ornamentálne zdobeného červenými remienkami či farebným hodvábom a harasom a z bielych súkenných na tele obtiahnutých nohavíc krížiková výšivka.

Cez leto nosili široké „gate“ z domáceho plátna. Obuvou boli v minulosti najčastejšie krpce. Krojové košele nosievali vyšívané, iba v lete so širokými rukávmi. Starší chlapi nosili širšie klobúky a široký remenný opasok, ktorý bol zároveň aj skrýšou pre najpotrebnejšie veci.

Výroba čipiek

V tradičnej textilnej tvorbe zohrávalo čipkárstvo významnú úlohu. Rozvinuli sa tu rôzne čipkárske techniky – čipky pletené na krosienkach, šité čipky, háčkovanie a paličkovanie. Paličkovaná čipka k nám prenikla v 16. storočí dvoma cestami: z juhu chorvátskou kolonizáciou a zo západu z Čiech a Nemecka prostredníctvom baníkov.

Je významným textilným druhom, ktorý sa v slovenskom ľudovom textile rozvinul do kompozičnej, ornamentálnej i farebnej bohatosti. Zdobil sa ňou odev i bytový textil a krojová košeľa. V okolí banských miest Gemer vznikli na Slovensku najväčšie strediská čipkárskej výroby a paličkovanie tu bolo významným doplnkovým zamestnaním.

Popri baníckych čipkách zaznamenali vlastný vývoj tzv. roľ- nícke čipky, unikátne svojou farebnosťou a ornamentikou. Sortiment čipkárskej výroby tvoria metráže tradičných čipiek, motívy a paličkované doplnky ľudového odevu. Týmito čipkami sú zdobené prikrývky, obrusy, prestierania.

Výroba modrotlače

Rozvoj farbiarstva na Slovensku bol v minulosti podmienený predovšetkým bohato rozvinutou výrobou plátna. Známe sú archaické spôsoby farbenia tkanín prírodnými farbivami a rozmanité techniky vzorovania farbených tkanín – vyväzovanie, riasenie a podobne. Farbiarstvo Gemer ako dedinská remeselná malovýroba zaznamenalo najväčší rozvoj v druhej polovici 19. storočia v sú- vislosti s používaním indiga.

Výroba modrotlače indigom zafarbeného textilu s negatívnym alebo viacfarebným vzorom má na Slovensku tradíciu už od konca 18. storočia a od polovice 19. storočia, keď modrotlačiarstvo preniklo do ľudového prostredia.

Na našom území sa vytvorila pomerne hustá sieť modrotlačiarskych dielní. Modrotlač, ktorá sa na naše územie dostala pravdepodobne z Nemecka, sa pre svoje estetické kvality udomácnila v súčastiach ženského ľudového odevu v Liptove, na Spiši, Orave, v Turci a Šariši. Využívala sa pri zhotovovaní najmä sukní, záster a šatiek bohato vzorovaných a regionálne špecifikovaných.

Na výrobu modrotlače sa používali pôvodne celodrevené modrotlačové formy (vyhotovené zväčša z hruškového dreva), neskôr vplyvom módnych vĺn sa začali používať formy s kovovými klinčekmi a plieškami. Dodnes je pre svoje estetické kvality a veľké možnosti výtvarného stvárnenia modrotlač obľúbeným materiálom. Z modrotlače sa vyrábali i hračky (bábiky, zvieratká), krojová košeľa.

Výroba výšiviek

Vývoj výšivky na Slovensku siaha hlboko do minulosti. Prvé výšivkárske cechy sú doložené v 15. storočí, v ktorom výšivka dosiahla najväčší rozkvet. Znalosť výšivkárskeho umenia prenikala postupne aj Gemer do ľudového prostredia krojová košeľa.

Vznikali a formovali sa regionálne typy výšivky, v ktorých nachádzali odozvu jednotlivé slohové štýly, najmä renesancia. Vývoj ľudovej výšivky vrcholil v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, krížiková výšivka.

Pre slovenskú ľudovú výšivku je charakteristická farebnosť, bohatosť techník, vzorov a ornamentálnych kompozícií. Výšivka bola dominantným ozdobným prvkom na ľudovom odeve a jedným zo znakov regionálneho odlíšenia. Zdobil sa ňou aj bytový textil.

Vyšívaná košeľa Gejza
5.0  ➤ Spolu od 172 ľudí
Krojová košeľa GEJZA zdobená krížikovou výšivkou - zdobenie na hrudi Krojová košeľa GEJZA zdobená krížikovou výšivkou - detail výšivky Krojová košeľa GEJZA zdobená krížikovou výšivkou - vyšívaný límec košele Krojová košeľa GEJZA zdobená krížikovou výšivkou - zapínanie na pleci

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Ručne vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj a Liptovský kroj.

Kroje Slovenska.

Roznorodosť ľudového odevu vznikol v závislosti od lokality folklórnej oblasti.

Predaj Kysucká krojová košeľa, Oravská vyšívaná košeľa Liptovské krojové košele Detviansky kroj Horehronské kroje Hontiansky kroj Novohradské kroje Gemerské kroje Spišský kroj Šarišké kroje Zemplínsky kroj.

Región Kysuce - folklór.

Folklórny súbor Kysučan pôsobí v okrese Čadca už desiatky rokov. Vo výbave má kroje z rôznych regiónov Slovenska.

Svadobné obrady. Svadobný kroj.

Svadobný goralský kroj sa skladá z vyšívanej krojovej košele, goralskej vesty a klobúka, súkenných nohavíc a kabanice.

Krížiková výšivka.

Z množstva techník vyšívania podľa počítaných nití prvoradé miesto zaujíma krížikový steh. Patrí medzi najrozšírenejšie a najstaršie techniky v ľudovej výšivke. Zdobili sa ním súčasti odevu aj textílie takmer na celom Slovensku.

Krížikový ornament sa vytváral buď pozitívnym spôsobom, pri ktorom sa motívy vytvárali krížikom (na nevyšitom základe), alebo negatívnym spôsobom, pri ktorom motívy tvorili voľné nevyšité plôšky (vo vyšitom základe). Krížiková Výšivka sa často šila viacfarebne, pričom tvorila kompaktnú plochu.

Bohaté krížikové vzory charakterizovali oblasť západného Slovenska, okolie Nitry, Dolnej Marikovej, Fačkova, Horehronia, horného Liptova, Krupiny a Zemplína.

Krížik sa vyšíval niekoľkými spôsobmi z lícnej strany plátna, a to cez dve až štyri osnovné a útkové nite v závislosti od hrúbky a hustoty podkladu. Výnimku tvorila oblasť Krupiny, kde sa krížik vyšíval z rubovej strany plátna.

Krížik sa veľmi často kombinoval s vrkôčikovým krížikom, ktorý sa odlišoval hustotou ukladania nití a plastickosťou. Vyšíval sa zväčša tam, kde sa ním zapĺňala väčšia plocha. Vyšívaný v jednej aj vo viacerých súbežných linkách často dopĺňal a ohraničoval ornamentálne pásy vytvorené inými technikami (napr. hladkovaním, výrezom a hrachovinkou).

Krížik sa vyšíva sprava doľava cez rovnaký počet osnovných i útkových nití. Prvý steh sa položí zľava doprava uhlopriečne hore. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava naľavo základný počet nití a vypichne sa. Druhý steh sa položí krížom cez prvý steh, vodorovné sa vypichne sprava naľavo a naberie dvojnásobný počet základných nití. Na rubovej strane vzniká v jednom rade zadný steh a v dru- hom stonkový steh.

CENA: od 42 €
e-shop
www.naozaj.eu

Pri objednávaní v eshope sami rozhodujete o rozsahu zdobenia a ľahko dokážete ovplyviť výslednú cenu.

Produkt je vyrábaný na mieru postavy. Miery zadáte v objednávke eshop.
Dátum dodania závisí od aktuálnych možností výrobcu.
Je vhodné si termín telefonicky ovetiť.

Vaša farebná varianta výšivky

Vami požadovanú farebnú variantu môžete zadať pri vytváraní objednávky v E-shop NAOZAJ.EU.

Farebná kombinácia "A"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: modrá tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "B"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: červená svetlá - oranžová
Farebná kombinácia "C"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - modrá tmavá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: červená svetlá - modrá tmavá
Farebná kombinácia "D"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: červená tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "E"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - zelená tmavá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: červená tmavá - zelená tmavá
Farebná kombinácia "F"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - zelená svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: čierna - zelená svetlá
Farebná kombinácia "G"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: čierna - červená svetlá
Farebná kombinácia "H"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - modrá tmavá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: čierna - modrá tmavá
Farebná kombinácia "I"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: čierna - oranžová
Farebná kombinácia "J"
 
1.farba - hnedá tmavá
 
2.farba - hnedá svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: hnedá tmavá (meď) - hnedá svetlá (bronz)
Farebná kombinácia "K"
 
1.farba - modrá svetlá
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: modrá svetlá - červená svetlá
Farebná kombinácia "L"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - červená tmavá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: modrá tmavá - červená tmavá
Farebná kombinácia "M"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "N"
 
1.farba - zelená tmavá
 
2.farba - zelená svetlá
Vyšívaná košeľa GEJZA - farebná varianta: zelená tmavá - zelená svetlá
Ako zadať farby výšivky ?

Tu je miesto pre VAŠU kreativitu.

Sami vyberáte a určujete farby výšivky.

Jednotlivé farby zadáte v eshop naozaj.eu

Je nutné dodržať správne poradie farieb.

Pri určovaní poradia farieb sa riaďte ukážkami farebnej kombinácie výšivky (viď obrázky).

Ak chcete znížiť počet farieb výšivky (napríklad požadujete jednofarebnú výšivku) zadajte do výberových políčok eshop rovnakú farbu.

Dostupné farby
 
žltá
 
oranžová
 
červená svetlá
 
červená tmavá
 
hnedá tmavá (meď)
 
hnedá svetlá (bronz)
 
zelená svetlá
 
zelená tmavá
 
modrá svetlá
 
modrá tmavá
 
sivá
 
čierna
 
biela

Krojová košeľa "GEJZA" má zapínanie na pleci - ukrytými gombíkmi. Límec a hruď sú zdobené bohatou krížikovou výšivkou.

Podkladom pre vyhotovenie vzorky je fotografia originálnej košele z počiatku 20. storočia.

Tento typ košele bol rozšírený na juhu Slovenska. Vzorka je charakteristická najmä pre Gemer.

V niektorých lokalitách boli rukávy zakončené manžetami, často ozdobené výšivkou.

Výšivka je strojová, s použitím vlastných stehov so snahou o napodobenie ručného vyšívania. Aj preto je na nerozoznanie od ručnej výšivky. Základným materiálom je bavlnené plátno.

Košeľu ušijeme na mieru Vašej postavy - bez potreby návštevy krajčírky. Dodáme ju zásielkovou službou.

Mužský kroj Gemerská košeľa
Parametre produktu
  • Základná tkanina: bavlnená tkanina - 100% bavlna (170g/m2) - biele plátno
  • Hustota tkania: osnova 26 nití/cm, útek 23 nití/cm
  • Zrážanlivosť: osnova 6%, útek 4% (pranie 40°C)
  • Zdobenie: vyšívacia niť AKRYL