logo
Slovenské kroje
Výroba a predaj krojov

Mužská košeľa ĽUBOŠ - rukávy s manžetami

Hladkovanie.

Pomerne rozšírenou technikou vyšívania podľa počítaných nití je hladkovanie. Týmto stehom sa vytvárali hustým ukladaním nití vo zvislom, vodorovnom alebo šikmom smere varianty pásikov, liniek, zúbkov a štvorčekov. Tieto ozdobné prvky sa zoskupovali do jednoduchých alebo zložitejších ornamentálnych zostáv.

Hladkovací steh sa kombinoval s výrezom, krížikom, hrachovinkou, retiazkou, mešterkou a pod. Hladkované vzory boli charakteristické pre oblasť Záhoria, Trenčína, Topoľčian, Hornej Poruby, Čičmian, Krupiny a Horehronia. Vyskytovali sa aj na východnom Slovensku V oblasti Liptovskej Tepličky, Torysiek a Myslavy.

Hladkovaníe. Stehy sa ukladajú rovnobežne husto a pravi- delne vedľa seba vo zvislom, vodorovnom alebo šikrnom smere. Na rubovej strane niť pokrýva celú plochu motívu.

Piešťanský kroj

Piešťanský odevný variant predstavuje krása farebnej madeirovej – dierkovanej výšivky na rukávcoch a košeliach, čepce s čelenkou zakončenou do tvaru typických "zubov", ženská kacabaja z belasého súkna s okrajmi ozdobenými malými vysekávanými oblúčikmi. Belasé súkno sa uplatňuje i v piešťanskom mužskom sviatočnom odeve – veste a nohaviciach ozdobených našitým kontrastným šnurovaním.

Drobná, farbami hýriaca rastlinno-geometrická výšivka na čepcoch, rukávcoch a zástere predstavuje ľudový odevný variant zo Šoporne v okrese Galanta. Nechýba vzdušne nadýchaná krehkosť ružovo-belasých, oranžových a bielych látok zo Skalice s efektnou dierkovou výšivkou a kvetinovými motívmi na ručníkoch a zásterách. Špecifikum tvorí ľudový odev z okolia Hlohovca s drobno riasenými zásterami a červeno– modrou madeirovou výšivkou na golieri a okrajoch rukávcov, ktorý tvorí prechodný odevný variant medzi trnavským a piešťanským.

Ženský kroj tvoril konopno-bavlnený rubáč, kasanica s výšívanou furmou, fertucha z plátna farby čiernej alebo odtieňov modrej, biele rukávce z čipkovaným krajom a krézlom, damaškový prucel s olovenými, či striebornými gombíkmi alebo plechmi - sponami, kazajka, v zime bohato šnúrovaný kožuch z ovčej kože, mentík, v meste spodná a vrchná sukna, zástera, kacabaja, špenzel, kosička krížom cez prsia, na hlave ručník, čapec s tilangry s jemnou vláčikovou cipkou, šátek, šatka, vlnák.

Mužský kroj: košela, konopné gace, jankel (vestu z rukávmi), kazajka, kamizol, kabát, súkenné nohavice s cifrovanými chlopávkami a jazykom, halena, kuba s trojhranným mechom na hlavu, kepen, širák, baranica.

Obuv: krpce, pletené papuče, bóty, čižmy, v zime pletené papuče. Odlišovali sa najmä farebnosťou kabátikov a súkenných nohavíc. Ľudový odev a jeho súčasti nosili viac ženy ako muži. Dlhšie sa udržal na kopaniciach, v mestečkách veľmi rýchlo prijímali konfekčné oblečenie.

Vo všeobecnosti ľudový odev nesie spoločné znaky, ale takmer každé spoločenstvo kopaníc, dediny i mesta sa snažilo odlišiť sa od susednej. Raz v tvare viazania ručníkov, farbách prucľa a fertuchy, kasanice, v rozmanitosti výšiviek na furmách kasaníc, šnúrovými ornamentmi na nohaviciach, kamizolách, kabátoch, kožuchoch, tvarom klobúkov, nosením ozdôb a symbolov (kosierká).

Krojová oblasť Piešťany

Po vzniku Československej republiky, v medzivojnovom období, predstavoval trnavský a piešťanský ľudový odev tiež reprezentačný slovenský "kroj" pre vyššie vrstvy obyvateľstva na rozličných spoločenských udalostiach doma i v zahraničí.

Po roku 1945 prešlo skalické družstvo do Ústredia ľudovej umeleckej výroby so sídlom v Bratislave. V súčasnosti sa štúdiom, dokumentáciou a prezentáciou ľudového odevu zaoberajú na území Trnavského samosprávneho kraja inštitúcie v jeho pôsobnosti. Modifikovaný ľudový odev sa dnes používa na reprezentačné účely na obecných a cirkevných slávnostiach, vo folklórnych súboroch, v divadelných predstaveniach.

Trnavská krojová oblasť

V 2.pol. 19.st. sa pomerne jednotný odev roľníkov začínal aj regionálne diferencovať, nastávalo drobenie väčších odevných oblastí na menšie. V súčasných hraniciach Trnavského samosprávneho kraja sa vytvorili tri odevné oblasti: trnavská, podunajská a záhorská s viacerými odevnými variantmi: Trnavská oblasť: základný trnavský variant, piešťanský variant spodvariantom krakovianskym, prechodný odev medzi uvedenými dvoma, hlohovský variant.

Modrovský kroj patrí k skupine piešťanského typu. V minulosti bol kroj stálym odevom ľudu. Hoci sa postupne prestal bežne nosiť, viacero žien s obľubou nosí tento krásny, bohato vyšívaný kroj dodnes.

Piešťanský a Modrovský kroj

Tradičný ženský odev mal tieto časti: čepiec, neskôr ručník, rukávce, lajblík, sukňu, zásteru, rubáš (spodnica), čižmy. Dievky a mladé ženy si uväzovali okolo pása 5 cm široké vyšívané, neskôr kupované farebné stužky. V chladnom počasí si obliekali kabátik z tenkej látky.

Sviatočný odev sa nosil len v nedeľu do kostola. Súčasťou kroja bol čepiec s ručníkom. Na výšivky sa používali žltá a modrá farba, neskôr iné, sýte farby. Mužský odev tvorili košeľa, súkenné gate, vesta a klobúk (košela, gace, lajblík a širák). V chladnom počasí kabát a trojštvrťová kabaňa. V práci nosili muži plátenné gate.

Sviatočná košeľa je bohato zdobená, na prednej časti, na ramenách i na zápästí. Najstaršie sú vyšívané žltou a oranžovou farbou. V novších nájdeme sýtu červenú aj modrú farbu. Muži i ženy nosili do práce kožené pantofle bez päty, niekedy aj dreváky. Vo sviatok nosievali čižmy.

Piešťanská výšivka folklórna košeľa Ľuboš
5.0  ➤ Spolu od 312 ľudí
Ľudová vyšívaná košeľa s manžetami ĽUBOŠ - zapínanie na gombíky Krojová vyšívaná košeľa s manžetami ĽUBOŠ - gombíky od krkom Piešťanská vyšívaná košeľa s manžetami ĽUBOŠ - výšívka na hrudi Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s manžetami- hruď
Krojové košele ĽUBOŠ s manžetami -  Piešťanská výšivka Piešťanská košeľa ĽUBOŠ s manžetami - výšivka na ramenách Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s manžetami - výšivka na manžetách Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s manžetami - simulovaná ručná výšivka na manžete

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Ručne vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj a Liptovský kroj.

Kroje Slovenska.

Roznorodosť ľudového odevu vznikol v závislosti od lokality folklórnej oblasti.

Predaj Kysucká krojová košeľa, Oravská vyšívaná košeľa Liptovské krojové košele Detviansky kroj Horehronské kroje Hontiansky kroj Novohradské kroje Gemerské kroje Spišský kroj Šarišké kroje Zemplínsky kroj.

Región Kysuce - folklór.

Folklórny súbor Kysučan pôsobí v okrese Čadca už desiatky rokov. Vo výbave má kroje z rôznych regiónov Slovenska.

Svadobné obrady. Svadobný kroj.

Svadobný goralský kroj sa skladá z vyšívanej krojovej košele, goralskej vesty a klobúka, súkenných nohavíc a kabanice.

Výšivka podľa predkresleného vzoru.

Do druhej skupiny techník vyšívania zaraďujeme také, pri ktorých sa stehy ukladajú na textilný materiál podľa vopred vyznačených línii. Výšivku podľa predkresleného vzoru charakterizuje voľne komponovaný, prevažne rastlinný ornament. V období nástupu tenkých továrenských materiálov sa uplatnila v mnohých oblastiach na Slovensku.

Plný plochý steh (naplno, na pomaľovanie)

je najrozšírenejším stehom v tejto skupine techník vyšívania. Vyšívali sa ním odevné súčasti a bytové textílie takmer na celom Slovensku. Podľa spôsobu ukladania stehu, resp. zapĺňania plochy nakresleného motívu rozlišujeme niekoľko variantov plného stehu. Okrem najznámejšieho, obojstranného plochého stehu poznáme plný úsporný steh, pri ktorom sa vedie niť iba povrchom plátna. Úsporný steh sa šil v oblasti Liptovskej Lúžnej, v Malej Lehote pri Novej Bani a pôvodne aj v okolí Očovej. Na východnom Slovensku v oblasti Vranova, Trebišova a Michaloviec je známy krížený úsporný steh. Šije sa podobne ako predchádzajúci, len s tým rozdielom, že nite sa v strede motívu prekrížia. Vznikne tak kompaktnejší, plastickejší povrch bez presvitania podkladového materiálu. Tento steh sa uplatnil pri vyšívaní väčších motívov.

Za variant plného stehu môžeme pokladať aj techniku „na štichi“, rozšírenú v oblasti Rybian. Ide o krátky obojstranný steh ukladaný na materiál šikmo v súbežných líniách sledujúcich kresbu motívu. Šikmým stehom sa vypĺňala celá plocha motívu, pričom sa striedal smer stehov v jednotlivých linkách.

Slučkovací steh.

Vyšívaný podľa predkresleného vzoru sa uplatnil najmä ako okrajový steh. V tvare okrúhlych aj ostrých zúbkov sa ním ukončovali rukávy na rukávcoch a mužských košeliach, čepce, šatky, zástery a pod. Veľmi obľúbený bol aj v bielej výšivke v spojení s dierkami, gatrami a plnou výšivkou. V oblasti Piešťan sa slučkovací steh vyšíval aj na ploche plátna. Zapĺňali sa ním motívy alebo ich častí.

Plný úsporný steh.

Pri plnom úspornom stehu sa pokrýva iba lícna strana motívu. Na rubovej strane kontúruje motív krátky steh. Šije sa sprava doľava tak, že sa ihlou naberá jedna alebo viac nití plátna raz na jednej, raz na druhej strane buď predkresleného motívu, alebo podľa počítania nití.

Plný plochý steh.

Šije sa husto vedľa seba tak, že sa ihla vpichuje na jednej a vypichuje na protiľahlej strane nakresleného motívu. Na rubovej strane niť pokrýva celú plochu motívu.

CENA: od 47 €
e-shop
www.naozaj.eu

Pri objednávaní v eshope sami rozhodujete o rozsahu zdobenia a ľahko dokážete ovplyviť výslednú cenu.

Produkt je vyrábaný na mieru postavy. Miery zadáte v objednávke eshop.
Dátum dodania závisí od aktuálnych možností výrobcu.
Je vhodné si termín telefonicky ovetiť.

Vaša farebná varianta výšivky

Vami požadovanú farebnú variantu môžete zadať pri vytváraní objednávky v E-shop NAOZAJ.EU.

Farebná kombinácia "A"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Krojová vyšívaná košeľa ĽUBOŠ - piešťanska výšivka - farebná varianta: modrá tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "B"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - oranžová
Krojová vyšívaná košeľa ĽUBOŠ - piešťanska výšivka - farebná varianta: červená svetlá - oranžová
Farebná kombinácia "C"
 
1.farba - modrá svetlá
 
2.farba - modrá tmavá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: modrá svetlá -  modrá tmavá
Farebná kombinácia "D"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: oranžová - červená svetlá
Farebná kombinácia "E"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - červená tmavá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: červená svetlá - červená tmavá
Farebná kombinácia "F"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: červená tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "G"
 
1.farba - hneda svetlá (bronz)
 
2.farba - hnedá tmavá (meď)
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: hneda svetlá - hnedá tmavá
Farebná kombinácia "H"
 
1.farba - hnedá tmavá (meď)
 
2.farba - hneda svetlá (bronz)
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: hnedá tmavá - hneda svetlá
Farebná kombinácia "I"
 
1.farba - zelená svetlá
 
2.farba - zelená tmavá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: zelená svetlá - zelená tmavá
Farebná kombinácia "J"
 
1.farba - zelená tmavá
 
2.farba - zelená svetlá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: zelená tmavá - zelená svetlá
Farebná kombinácia "K"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - čierna
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: červená svetlá - čierna
Farebná kombinácia "L"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: čierna - oranžová
Farebná kombinácia "M"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: červená tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "N"
 
1.farba - hnedá tmavá (meď)
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: hnedá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "O"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: modrá tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "P"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - oranžová
Vyšívaná košeľa ĽUBOŠ s piešťanskou výšivkou - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Ako zadať farby výšivky ?

Tu je miesto pre VAŠU kreativitu.

Sami vyberáte a určujete farby výšivky.

Jednotlivé farby zadáte v eshop naozaj.eu

Je nutné dodržať správne poradie farieb.

Pri určovaní poradia farieb sa riaďte ukážkami farebnej kombinácie výšivky (viď obrázky).

Ak chcete znížiť počet farieb výšivky (napríklad požadujete jednofarebnú výšivku) zadajte do výberových políčok eshop rovnakú farbu.

Dostupné farby
 
žltá
 
oranžová
 
červená svetlá
 
červená tmavá
 
hnedá tmavá (meď)
 
hnedá svetlá (bronz)
 
zelená svetlá
 
zelená tmavá
 
modrá svetlá
 
modrá tmavá
 
sivá
 
čierna
 
biela

Krojová košeľa "ĽUBOŠ" (rukávy s manžetami) je zdobená hladkovanou výšivkou na hrudi, límci, ramenách a na manžetách.

Máte možnosť zvoliť rôzne farebné kombinácie výšivky, ale aj rozsah vyšívania (límec, hruď, ramená, manžety). Tiež si môžete vybrať spôsob zapínania na hrudi: na gombíky, alebo bez gombíkov - saténovou šnúrkou na límci.

Výšivka je strojová, s použitím vlastných stehov so snahou o napodobenie ručného vyšívania. Aj preto je na nerozoznanie od ručnej výšivky. Základným materiálom je bavlnené plátno.

Inšpiráciou pre vyhotovenie výšivky je obrázok z knihy "Slovenská ľudová výšivka" (strana 142). Publikáciu vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v roku 2011 - autori publikácie: Anna Chlupová a kolektív.

Košeľu ušijeme na mieru Vašej postavy - bez potreby návštevy krajčírky. Dodáme ju zásielkovou službou.

Pánska košeľa ku kroju ĽUBOŠ s manžetami - Piešťanská hladkovaná výšivka
Parametre produktu
  • Základná tkanina: bavlnená tkanina - 100% bavlna (170g/m2) - biele plátno
  • Hustota tkania: osnova 26 nití/cm, útek 23 nití/cm
  • Zrážanlivosť: osnova 6%, útek 4% (pranie 40°C)
  • Zdobenie: vyšívacia niť AKRYL